นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

การปรับลดเวลาเรียนของเด็กให้น้อยลง เป็นการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาปรับชั่วโมงเรียนบางวิชาให้น้อยลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักๆที่เด็กควรเรียนรู้

สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามการดำเนินการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

-> สพฐ.

-> เขตพื้นที่การศึกษา

-> โรงเรียน