โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ลำดับที่
โรงเรียน
เขตพื้นที่
ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
อีเมล
191.
สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
นายมงคล ชื่นชม
081 2926806
mongkol_2503@hotmail.com
192.
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
นายจิรวัฒน์ บุญเฉย
0871654840
jirawat.b51@hotmail.com
193.
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)
194.
สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
นางศิริงาม ภูมิทัศน์
081 891 7677
siringam4@gmail.com
195.
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
นายสุภาพ ถิ่นกาญจน์
0817972944
่่่jjj_589@hotmail.com
196.
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
นายภิญโญ จินตนปัญญา
0816767721
p_inyo2506@hotmail.com
197.
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)
นายมนตรี พรผล
0819592799
manatary@hotmail.com
198.
สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์
0806488524
ni_rat2010@hotmail.com
199.
สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)
นายอุดม ชูลีวรรณ
0819575731
๊udomchoo@gmail.com
200.
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)