โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ลำดับที่
โรงเรียน
เขตพื้นที่
ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
อีเมล
181.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
นายเฉลิมพล เกตุมาตย์
0981950309
chalermpol538@gmail.com
182.
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
นายวุฒิศักดิ์ วงศาสุข
0819760371
woot2507@yahoo.co.th
183.
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
นางจิรัญญา จันทนา
086-2527867
Aiw_jirunya@hotmail.com
184.
สพม.เขต 1(กทม.)
นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์
0877959990
chaybangmod2557@gmail.com
185.
สพม.เขต 2(กทม.)
186.
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
นายสุเพชร ยอดตา
0878212347
suphet_yodta@hotmail.com
187.
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
นางสาวศุภิสรารัตน์ บัวสวัสดิ์
0824748921
nam111jame222@hotmail.com
188.
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
189.
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
นางมณฑา. ถนอมสิงห์
081-8458570
montha-bob@hotmail.com
190.
สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว)
นายประสาน เลือดทหาร
0922737515
Prasan2507@gmail.com