โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ลำดับที่
โรงเรียน
เขตพื้นที่
ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
อีเมล
161.
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
นายยุทธพงศ์ ทองสุข
0990038083
nueng4727@hotmail.com
162.
สพป.สุรินทร์ เขต 1
นายประเชิญ กูลรัตน์
085-1029928
cherngoon@gmail.com
163.
สพป.สุรินทร์ เขต 2
นายปฏิคม สมทิพย์
0819555030
patikhom_17@hotmail.co.th
164.
สพป.สุรินทร์ เขต 3
นายเทวัน พอใจ
0847304662
naengmud2517@gmail.com
165.
สพป.หนองคาย เขต 1
166.
สพป.หนองคาย เขต 2
นายไกรสร พิมพ์ประชา
0819644026
kaison_ppcha@hotmail.com
167.
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
168.
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
169.
สพป.อ่างทอง
170.
สพป.อำนาจเจริญ
นายนริศ เชื้ออ่ำ
0898490558
naris_vee@hotmail.com