โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ลำดับที่
โรงเรียน
เขตพื้นที่
ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
อีเมล
151.
สพป.สระบุรี เขต 1
นายชรินทร์ อรุณรัตน์
0899058176
Charin_2505@hotmail.co.th
152.
สพป.สระบุรี เขต 2
นายพนม เปียสกุล
081-9477493
tiptip_r@hotmail.com
153.
สพป.สิงห์บุรี
นายกิตติชัย ศรีประเสริฐ
0819483367
warinthra17@gmail.com
154.
สพป.สุโขทัย เขต 1
นายสุทธิชัย เข็มคง
081 9711664
sriinschool@gmail.com
155.
สพป.สุโขทัย เขต 2
นายสมศักดิ์ คำแสน
095 4461718
somsak_khumsean0509@hotmail.com
156.
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
นายศุภพนิต วัฒนาดิลกชาติกุล
081-7323374
konjhon@yahoo.co.th
157.
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
นายชาตรี โพธิกุล
084-0665957
rangbuatong@hotmail.com
158.
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
นายปริญญา มงคลคูณ
0818286052
mongkolkoon2503@gmail.com
159.
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
นางวีระพงค์ ไชยามาตย์
081-8914979
160.
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2