โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ลำดับที่
โรงเรียน
เขตพื้นที่
ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
อีเมล
141.
สพป.สงขลา เขต 1
142.
สพป.สงขลา เขต 2
143.
สพป.สงขลา เขต 3
นายอรุณ คานยู
093-6016765
tungnana@gmail.com
144.
สพป.สตูล
นางสาวสมศรี แก้วทองมา
0812776135
anbsatun@hotmail.com
145.
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นางสาวดาวัลย์ ชูไสว
081-580-4801
wrbr.sp1@gmail.com
146.
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
147.
สพป.สมุทรสงคราม
นางสาวกัญญาภรณ์ คำโสภา
034770661
148.
สพป.สมุทรสาคร
149.
สพป.สระแก้ว เขต 1
นางมณี มั่งคั่ง
0811712115
manee541242@hotmail.com
150.
สพป.สระแก้ว เขต 2
นายพูนสวัสดิ์ จันทราวุฒิ
089 6011935
Poonsawat@ orporpo.ac.th