โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ลำดับที่
โรงเรียน
เขตพื้นที่
ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
อีเมล
111.
สพป.ยโสธร เขต 1
นายรัตนะ แสงทองทิพย์
0819660252
RATANA2507@HOTMAIL.COM
112.
สพป.ยโสธร เขต 2
นายสมนึก วายโสกา
0844751117
Somnukwaiso@gmail.com
113.
สพป.ยะลา เขต 1
นายอาบัส สาเหล็ม
0819576750
salem.buss@gmail.com
114.
สพป.ยะลา เขต 2
นางอังคณา แสงทอง
087-2872878
Angkanayala@gmail.com
115.
สพป.ยะลา เขต 3
นางอรวรรณ เรืองหิรัญ
081-3881689
orwan9914@hotmail.com
116.
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
นายอุทัย ศรีขาวรส
0872267606
Uthairoiet@gmail.com
117.
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
นายสมนึก โนริรัตน์
0833290043
wongsanit_fon@hotmail.com
118.
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
นายพิชิต พลเยี่ยม
0813922667
thairath36@outlook.co.th
119.
สพป.ระนอง
นางวรรณี พุ่มสุวรรณ
0848406565
anubanranong@windowslive.com
120.
สพป.ระยอง เขต 1
นางพิไล ภิบาลกุล
0807725644
pilaipbk@hotmail.com